חבילה קבוצתית

תשעט

חדש!
באתר אלמנטריק.

במסגרת המבצע הגדול, ניתן לרכוש חבילה בה משתתפים עד 3 חברים. כך שכל החברים מתחלקים בעלות החבילה.

לדוגמא:

2 משתתפים בקבוצה:
כל אחד משלם 286.5 ₪ לחודש וכל אחד מקבל 383 ביטים.

3 משתתפים בקבוצה:
כל אחד משלם 191 ₪ לחודש וכל אחד מקבל 255 ביטים.
(סך הכל לביט 9 ₪.)

נ.ב.
אלמנטריק אינו מארגן קבוצות, ולא מצרף חברים לקבוצות קיימות. עליך לארגן / למצוא קבוצה ולהצטרף אליה.

טופס הצטרפות לקבוצה

  New On  Elementrick site!

  As part of the large promotion, a package can be purchased for up to 3 members. So that all members share the cost of the package.

  For example:

  2 participants in the group:

  Each pays NIS 286.5 per month and each receives 383 bits.

   

  3 participants in the group:

  Each person pays NIS 191 a month and each receives 255 bits.

  (Total for Beat 9 NIS.)

   

  P.S.

  Elementrick does not organize groups, and does not associate members with existing groups. You have to organize / find a group and join it.