ניסיונות

המחיר לדמות בודדת + בלעדיות מוחלטת –

המחיר לדמות בודדת + בלעדיות זמנית  –

המחיר לדמות בודדת. ללא בלעדיות כלל  –

 

כל הדמויות ללא רקע, בלעדיות זמנית למשך חצי שנה.

זמן עבודה – יומיים לקבלת סקיצה בסיסית.
מעת אישור הסקיצה – 6-9 ימים לקבלת מוצר מוגמר.

3000 ₪

1750 ₪

1250 ₪